Historia

År 1520 påbörjades ett gigantiskt arbete med att förse Sala silvergruva med vattenkraft för att kunna förädla silvermalmen. Sjön Långforsen var ett av de första vattenmagasin i ett vattensystem som sedermera skulle omfatta inte mindre än 68 konstgjorda sjöar.

Här vid denna sjö uppfördes ett dammvaktarboställe. En av de första dammvaktarna hette Måns Olsson. Det är efter denne man som den nuvarande serveringen fått sitt namn. Måns Olsson började med en blygsam servering, men under årens lopp utvidgades densamma och blev sedermera restaurang. Måns Ols var välbesökt redan på 1700-talet och det inte minst tack vare försäljningen av starka drycker jämte maten.

År 1831 upphörde damvaktarsysslan vid Långforsen. Marken hyrdes ut och det blev arrendatorns uppgift att se över vattnet och damm- fyllningen bort mot gruvan. Under 1800 talet genomgick utvärdshuset stora förändringar och inget av det gamla huset finns kvar idag. Måns Ols var under sommarsäsongen i slutet av 1800-talet stadens centrum när det gällde nöjen. Här kunde 1000-tals besökare vistas vid karnevaler, uppträdanden, tävlingar och liknande tillställningar.

I början på 1900-talet förändrades synen på alkohol och nykterhetsrörelsen växte sig allt större. Följden av detta gjorde att utskänkningstillstånden successivt drogs in. 1922 tog nykterhetsrörelsen Enighet över Måns Ols och genast planerades en ombyggnad av ut- värdshuset.

Planerna lades på is och inte förrän 1961 byggdes huset om. Det är samma hus som står idag och våren 2002 köpte Sala kommun utvärdshuset och det arrenderas sedan dess av oss. Numer är Måns Ols en fullfjädrad restaurang med inriktning på svensk mat gjort på traktens råvaror.

Välkomna in på middag, lunch eller kaffe med dopp.