Kameraövervakning

  • Personuppgiftsansvarig är Måns Ols utvärdshus AB
    Måns Ols 100. 733 36 Sala. Tfn. 0224-10038. Mejl: info@mansols.se

  • På rättslig grund kan vi kameraövervaka enligt stöd i artikel 6.1 f dataskyddsförordningen

  • Inspelat material lagras i 7 (sju) dagar på molntjänst
  • Som bevakad kan du utöva flera rättigheter. Särskilt rätten att få tillgång eller radering av dina personuppgifter. Kontakta då Måns Ols utvärdshus på info@mansols.se

  • Vill du klaga på detta kan du vända dig till IMY

  • Inspelat material kommer endast delas med polis eller och berörda myndigheter ifall att det finns grund för detta

  • Vi kommer inte överföra uppgifter till tredje land