Hantering covid 19

Hur vi på Måns Ols Utvärdshus hanterar situationen med Covid-19

Situationen i Sverige och världen är orolig, vi måste alla hjälpas åt för att minska effekterna av Corona.

Vi efterföljer gällande rekommendationer från myndigheterna. Sala Kommuns tillsynsmyndighet har besökt oss flertalet gånger under pandemin och godkänt vårt tillvägagångssätt.

Vi och vår personal får inte vistas i restaurangen om vi uppvisar sjukdomssymptom.

Vi tvättar vanligtvis våra händer ofta eftersom vi bedriver restaurangverksamhet men vi har intensifierat detta ytterligare samt att vi använder handsprit ofta.

Vi har stationer med handsprit till våra gäster, vid entrén, kassan, inglasningen och flera andra positioner. Skyltning där vi uppmanar gästerna att använda handspriten.

Vi har utökat städningen och desinficerar kontaktytor såsom handtag, kortläsare mm.

Vi har båda våningarna öppna så att våra gäster kan sprida ut sig. För större avstånd har vi minskat antalet sittplatser.

Det är i korta drag hur vi försöker tackla uppkommen situation. Vi hoppas på att vi snart kan återgå till ett mer normalt fungerande samhälle.

Ta hand om er!

Vänligen / familjen Skanevall med personal